CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢI THẮNG

MENU
Tiếng Việt English

Lọc Khí

  • Mã sản phẩm: LỌC KHÍ
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 6300
Mô tả
_addcart
Thông số kỹ thuật của các cấp độ của lõi lọc
Hiệu: Yee
Mã hàng
Đường kính ống dẫn
Lưu lượng xử lý
Lõi lọc
Số lượng
Kích thước
L/s
M3/min
Cfm
   Chiều cao
Chiều rộng
Rc1/2"
16.7
1.0
35.3
L017
1
199
89
Rc1/2"
33.3
2.0
70.6
L030
1
234
89
Rc3/4"
33.3
2.0
70.6
L030
1
234
89
Rc1"
60
3.6
127.1
L058
1
310
120
Rc1"
80
4.8
169.4
L080
1
410
120
Rc11/2"
120.0
7.2
254.2
L145
1
410
120
Rc2"
200.0
12.0
423.7
L220
1
497
164
Rc2"
316.7
19.0
670.9
L330
1
826
162
Rc11/2"
430.1
25.8
911.0
L430
1
578
201
Rc3"
430.1
25.8
911.0
L430
1
578
201
YD620
Rc3"
620.1
37.2
1313.6
L620
1
855
200
 
Áp suất
Bar g
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Psig
15
29
44
59
73
87
100
116
131
145
160
174
189
203
218
232
 
Hệ số điều chỉnh
0.3
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.0
1.1
1.1
1.2
1.3
1.3
1.4
1.4
1.5
8
3
5
6
5
3
0
7
3
9
3
1
6
1
6
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 

Sản phẩm cùng loại

Facebook
Facebook chat